Batxillerat Internacional/LOMCE

Avantatges del Batxillerat Internacional

L’IB et permet adquirir i consolidar uns coneixements necessari per la continuïtat a estudis superiors

 

Mentalitat Internacional

L’IB fomenta i desenvolupa una mentalitat internacional. Promovem els intercanvis amb altres escoles i l’aprenentatge de llengües.

Profunditat de Pensament

Atorga als alumnes més profunditat de pensament, constituint una base molt sòlida pel seu creixement intel·lectual, emocional i personal.

Opcionalitat de les proves PBAU

El Batxillerat Internacional (IB) es pot convalidar amb el batxillerat espanyol LOMCE més les proves PBAU (puntuació sobre 14).

Reconeixement Internacional

El Batxillerat Internacional permet, matricular-se a les Universitats més prestigioses del món.

Alumnes Solidaris

L’IB ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic

Aprenentatge Motivador

Genera una actitud activa d’aprenentatge en un entorn col·laboratiu que potencía l’esperit crític i l’autonomia dels estudiants.

IMPLEMENTACIÓ

L’IES Manacor va posar en marxa el curs 2016-2017 el procés  per convertir-se en un centre autoritzat del Batxillerat Internacional (IB, per les seves sigles en anglès). Per poder oferir un programa educatiu del Batxillerat Internacional, els centres educatius han de completar un procés d’autorització. Aquest procés té una durada aproximada de dos anys. Després d’haver estat autoritzats, els centres passen a denominar-se “Col·legis del Món de l’IB”.

 

En aquests moments el nostre centre ha acabat el procés de l’etapa de consulta i estam a l’espera de la visita d’autorització de l’organització de l’IB. D’altra banda, està en tràmit també l’autorització per part de la Conselleria d’Educació.

Categoria Centre Sol·licitant

 

QUÈ ÉS EL BATXILLERAT INTERNACIONAL?
FILOSOFIA I PERFIL DE L'ALUMNAT

DOBLE TITULACIÓ IB/LOMCE
PROCÉS D'ADMISSIÓ
CURRICULUM IB
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT TECNOLÒGIC
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT SALUT
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL
AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL

 

Entitats i Empreses Col·laboradores

Aneu a la barra d'eines