Batxillerat Internacional/LOMCE v3


Categoria Centre Sol·licitant


 

IES Manacor ha adquirido la categoría de colegio solicitante* para impartir el Programa del Diploma y desea obtener la autorización para ser un Colegio del Mundo del IB. Los Colegios del Mundo del IB comparten una filosofía común: un compromiso con una educación internacional rigurosa y de calidad que consideramos importante para nuestros alumnos.

 

* Solo los colegios autorizados por la Organización del IB pueden ofrecer cualquiera de sus cuatro programas académicos: el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI), el Programa del Diploma (PD) o el Programa de Orientación Profesional (POP) . La categoría de colegio solicitante no garantiza que el colegio obtendrá la autorización.

 

Para obtener más información sobre el IB y sus programas, visite http://www.ibo.org.

– Categoria Centre Sol·licitant
IBO.org

Avantatges del Batxillerat Internacional


 

Mentalitat Internacional

Fomenta i desenvolupa la mentalitat internacional. Des del nostre centre promovem intercanvis amb altres escoles i l’aprenentatge de llengües.

Profunditat de Pensament

Atorga l’amplitud i profunditat de coneixements necessaris per adoptar una actitud de pensament crític i independent.

Opcionalitat de les proves PBAU

Es pot convalidar amb el batxillerat espanyol LOMCE més les proves PBAU (puntuació sobre 14).

Reconeixement Internacional

Facilita l’accés a Universitats de gran prestigi arreu del món.

 

Alumnes Solidaris

Ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic

Aprenentatge Motivador

Genera una actitud activa d’aprenentatge en un entorn col·laboratiu que potencia l’esperit crític i l’autonomia dels estudiants.

IMPLEMENTACIÓ

L’IES Manacor va posar en marxa el curs 2016-2017 el procés  per convertir-se en un centre autoritzat del Batxillerat Internacional (BI). Per poder oferir un programa educatiu del Batxillerat Internacional, els centres educatius han de completar un procés d’autorització. Aquest procés té una durada aproximada de dos anys. Després d’haver estat autoritzats, els centres passen a denominar-se “Col·legis del Món del BI”.

 

En aquests moments el nostre centre ha acabat el procés de l’etapa de consulta i estam a l’espera de la visita d’autorització de l’organització del BI. D’altra banda, està en tràmit també l’autorització per part de la Conselleria d’Educació.

  Categoria Centre Sol·licitant

 

QUÈ ÉS EL BATXILLERAT INTERNACIONAL?
FILOSOFIA I PERFIL DE L'ALUMNAT

DOBLE TITULACIÓ BI/LOMCE
PROCÉS D'ADMISSIÓ
CURRICULUM BI
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT TECNOLÒGIC
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT SALUT
PLA D'ESTUDIS. BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL
AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT INTERNACIONAL
FAQ's

Polítiques

Informació damunt les diferents polítiques del BI (admissió, evaluació, lingüística, probitat, necesitats educatives especials…)

Mostrar

Notícies

Notícies referents al batxillerat Internacional.

Mostrar

Contacte

Informació de contacte i formulari per deixar un missatge.

Mostrar

Entrevista

Sol·licita cita per entrevista d’admissió al Batxillerat Internacional.

Mostrar

Entitats i Empreses Col·laboradores

Aneu a la barra d'eines