Batxillerat. Curs 22/23

Horari

DL-DV: 8.00-14.00h.

Modificacions

Hi haurà modificacions a 1r de batxillerat per al curs 2022-2023.

Normativa autonòmica pendent de publicar.

OBLIGATÒRIES
1r Batx Ciències
 • Llengua i Literatura Castellana (3h)
 • Llengua i Literatura Catalana (3h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (3h)
 • Filosofia (3h)
 • Treball Recerca Batxillerat (2h)
 • Tutoria (1h)
 • Religio (1h) (addicional a l’horari lectiu)
MODALITAT (3h)
1r Batx Ciències
 • Obligatòries

   

 • Matemàtiques I
 • Triar UN itinerari

   

 • Sanitari:

  Física i Química/Biologia, Geologia i Ciències Ambientals

 • Tecnològic:

  Física i Química/Dibuix Tècnic I

  Física i Química/Tecnologia i Enginyeria I

  Dibuix Tècnic/Tecnologia i Enginyeria I

OPTATIVES (3h)
1r Batx Ciències
 • Triar-ne UNA
 • Matèria de modalitat no cursada (Biologia/Dibuix Tècnic/Tecnologia i Enginyeria)
 • Alemany
 • Cultura Audiovisual I
 • Programació i Tractament de Dades I
 • Tècniques Experimentals

Horari

DL-DV: 8.00-14.00h.    

Modificacions

Hi haurà modificacions a 1r de batxillerat per al curs 2022-2023.

Normativa autonòmica pendent de publicar.

OBLIGATÒRIES
1r Batx Humanitats i Socials
 • Llengua i Literatura Castellana (3h)
 • Llengua i Literatura Catalana (3h)
 • LLengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (3h)
 •  Filosofia (3h)
 • Treball de Recerca de Batxillerat (2h)
 • Tutoria (1h)
 • Religió (1h) (addicional a l’horari lectiu)
MODALITAT (3h)
1r Batx Humanitats i Socials
 • Triar-ne UNA
 • Matematiques aplicades a les CCSS (Ciències Socials)
 • Llatí I (Humanitats)
 • Triar UN itinerari

 • Humanitats:

  Literatura Universal i Història del Món Contemporani

  Literatura Universal i Grec I

  Història del Món Contemporani i Grec I

 • Ciències Socials:

  Economia i Literatura Universal

  Economia i Història del Món Contemporani

  Història del Món Contemporani i Literatura Universal

OPTATIVES (3h)
1r Batx Humanitats i Socials
 • Triar-ne UNA

 • Matèria de modalitat no cursada (Literatura Universal/Economia)
 • Alemany
 • Cultura Audiovisual
 • Història i Cultura de les Illes Balears
 • Programació i Tractament de Dades (itinerari C. Socials)

Horari

DL-DV: 8.00-14.00h.

Modificacions

Hi haurà modificacions a 1r de batxillerat per al curs 2022-2023.

Normativa autonòmica pendent de publicar.

OBLIGATÒRIES
1r Batx General
 • Llengua i Literatura Castellana (3h)
 • Llengua i Literatura Catalana (3h)
 • LLengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (3h)
 •  Filosofia (3h)
 • Treball de Recerca de Batxillerat (2h)
 • Tutoria (1h)
 • Religió (1h) (addicional a l’horari lectiu)
MODALITAT (3h)
1r Batx General
 • Obligatòria
 • Matematiques Generals
 • Triar DUES matèries
 • Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial
 • Literatura Universal
 • Història del Món Contemporani
 • Economia
 • Física i Química
 • Biologia, Geologia i Ciències Ambientals
 • Dibuix Tècnic
 • Tecnologia i Enginyeria I
OPTATIVES (3h)
1r Batx General
 • Triar-ne UNA

 • Matèria de modalitat no cursada
 • Alemany
 • Cultura Audiovisual
 • Història i Cultura de les Illes Balears
 • Programació i Tractament de Dades (itinerari C. Socials)

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Ciències
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
 • Matemàtiques II
 • Triar-ne UNA
 •  Física
 • Biologia
 • Triar-ne UNA
 • Química
 • Geologia
 • Dibuix Tècnic II
ESPECÍFIQUES (4h)
   • Triar-ne UNA
   •  Alemany II
   • Biologia
   • Ciències de la Terra i Medi Ambient
   • Cultura Audiovisual II
   • Fonaments d’Administració i Gestió
   • Psicologia
   • Tecnologia de la Informació II
   • Tecnologia Industrial II
   • Religió II

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Humanitats i Socials
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
 • Triar-ne UNA
 • Llatí II
 • Matemàtiques aplicades a CCSS II
 • Triar-ne DUES
 • Economia de l’Empresa
 • Grec II
 • Geografia
 • Història de l’Art
ESPECÍFIQUES (4h)
 • Triar-ne UNA
 • Alemany II
 • Ciències de la Terra i Medi Ambient
 • Cultura Audiovisual II
 • Fonaments d’Administració i Gestió
 • Psicologia
 • Tecnologia de la Informació II
 • Religió II