Batxillerat ANTIG

Horari

DL-DV: 8.00-15.00h

 

OBLIGATÒRIES
1r Batx Ciències i Tecnologia
 • Llengua i Literatura Castellana (4h)
 • Llengua i Literatura Catalana (4h)
 • Llengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Filosofia i Ciutadania (4h)
 • Matemàtiques I (4h)
 • Tutoria (1h)
MATÈRIES OPCIÓ (4h)
1r Batx Ciències i Tecnologia
 • Triar-ne dues
 • Biologia i Geologia
 • Dibuix Tècnic I
 • Física i Química
ESPECÍFIQUES (3h)
1r Batx Ciències i Tecnologia
 • Triar-ne dues
 • Anatomia Aplicada
 • Cultura Científica
 • Religió
 • Alemany I
 • Tecnologia Industrial I
 • Tecnologia de la Informació (anglès)
 • Tecnologia de la Informació (català)

Horari

DL-DV: 8.00-15.00h

 

OBLIGATÒRIES
1r Batx Humanitats i Socials
 • Llengua i Literatura Castellana (4h)
 • Llengua i Literatura Catalana (4h)
 • LLengua Estrangera Anglès (3h)
 • Educació Física (2h)
 •  Filosofia i Ciutadania (4h)
 •  Història del Món Comtemporani (4h)
 • Tutoria (1h)
 • Itinerari Humanitats

 • Llatí I (4h)
 • Itinerari Ciències Socials

 • Matemàtiques aplicades a les CCSS (4h)
MATÈRIES OPCIÓ (4h)
1r Batx Humanitats i Socials
 • Triar-ne dues
 • Economia
 • Grec I
 • Cultura Científica
 • Literatura Universal
ESPECÍFIQUES (3h)
1r Batx Humanitats i Socials
 • Triar-ne dues
 • Anatomia Aplicada
 • Cultura Científica
 • Religió
 • Alemany I
 • Tecnologia Industrial I
 • Tecnologia de la Informació (anglès)
 • Tecnologia de la informació (català)

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Ciències i Tecnologia
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
Itinerari Ciències/Ciències de la Salut
 • Biologia
 • Química
 •  Elegir una entre:
 • Matemàtiques II
 • Ciències de la Terra i Medioambientals
MODALITAT (4h)
Itinerari Enginyeria/Arquitectura
 • Matemàtiques II
 • Física
 •  Elegir una entre:
 • Dibuix Tècnic II
 • Tecnologia Industrial II
 • Química
OPTATIVES (4h)
2n Batx Ciències i Tecnologia
 • Mecànica
 • Electrotècnia
 • Principis fonamentals d’Electrònica
 • Ampliació de Matemàtiques
 •  Alemany II
 • Psicologia

Horari

DL-DM: 8.00-15.00h.      DC-DV: 8.00-14.00h

OBLIGATÒRIES
2n Batx Humanitats i Socials
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Història d’Espanya (3h)
 • Història de la Filosofia (3h)
 • Tutoria (1h)
MODALITAT (4h)
Opció Humanitats
 • Llatí II
 • Història de l’Art
 •  Elegir una entre:
 • Geografia
 • Grec II
MODALITAT (4h)
Opció Socials/Adm. i Gestió
 • Matemàtiques aplicades a les CCSS II
 • Geografia
 • Economia de l’Empresa
OPTATIVES (4h)
2n Batx Humanitats i Socials
 • Fonaments d’Administració i Gestió
 • Sociologia
 • Psicologia
 • Literatura Universal
 •  Alemany II