Material de Solé Diesel

Material de Solé Diesel

Dia 19 de gener al departament d’Electromecànica de Vehicles, vàrem rebre un nou motor cedit per SOLÉ diesel, pel que els estam molt agraïts, ens esforçarem per aprendre bé el seu funcionament, muntatge i desmuntatge així com el seu manteniment.

17_02_02 sole dieselTrobem molt interessant que ens hagin donat l’oportunitat d’aprendre amb aquest tipus de motor ja que aquest fabricant amb seu al Catalunya és un referent en l’instal·lació de motors a la náutica recreativa, principalment en embarcacions tradicionals tipus llaüt i en generadors.

Se’ns obrin així noves possibilitats professionals en l’àmbit del manteniment i reparació de motors en embarcacions i en el manteniment d’instal·lacions en general.

Esperam que aquesta colaboració és prolongui en el temps i ens esforçarem per cumplir amb els objectiu que ens marquin.

Escrit dels alumnes de TMV22-C

Aneu a la barra d'eines