Jobshadowing a Turkú

Jobshadowing a Turkú

El nostre centre va tenir presència al Jobshadowing que va tenir lloc a la localitat de Turkú, Finlàndia. Aquesta estada que es va dur a terme entre el 3 i 5 d’Abril i tenia la intenció de reconèixer les possibilitats en l’intercanvi d’alumnes en la realització d’ FCT, a més de descobrir instal·lacions i metodologies diferents.

 El primer dia visitàrem les instal·lacions dels estudis en ebenisteria. Uns equipaments i instal·lacions de molta qualitat i especialitzats en automatització. Els docents ens explicaren que malgrat eren uns estudis molt sol·licitats fa uns anys, actualment no té quasi matrícula.

Turkú44

Aquest mateix dia visitàrem les instal·lacions de construcció i treballs en cases de fusta. Disposen de tot tipus de maquinària pel moviment de materials i maquinària d’obra pública de gran tonatge.

 

El darrer any s’ha adquirit un solar annex al centre per realitzar-hi pràctiques de moviment de terreny.

 El segon dia visitàrem, els terrenys on els alumnes de darrer any construeixen les cases que posteriorment es venen a subasta. Aquí s’hi apleguen els alumnes de construcció, fred i calor, instal·lacions elèctriques, logística… Aquestes construccions es realitzen amb materials i sistemes de gran qualitat, i si el resultat no es l’esperat es refà les vegades que faci falta.

 Els cicles en Wood building, aprofiten edificis públics per realitzar-hi pràctiques i donar-lis una solució d’ús. Aquesta casa es va cremar i l’hospital proper va decidir utilitzar-lo d’oficina. Un projecte a 10 anys vista on els alumnes passen 3 setmanes en el seu darrer any. En aquest cas no hi trobem docents sinó un empleat contractat per dirigir l’obra.

Turkú4

 Aquest mateix dia ens varen acompanyar on s’imparteixen els estudis de logística, que es troben en un centre específic, on trobem tot tipus de vehicle de transport en carretera. Veim alumnes que estan realitzant pràctiques de conducció d’autobús en via pública. Un dels alumnes de darrer any em va acompanyar a l’altre centre amb un camió de construcció.

Turkú10

En aquest es disposa d’instal·lacions i equipament per tal de realitzar el manteniment i petites reparacions.

Els alumnes també disposen de maquinària específica en manipulació de mercaderies. Es disposa de simulador de vehicles, i alguns vehicles realitzats pel taller de mecanitzat.

 Dinàrem en l’edifici que disposen en el centre de Turkú per ubicar-hi comerços que hi treballen els alumnes fent pràctiques de perruqueria, restauració, disseny gràfic

 El tercer i darrer dia coneguérem els equipaments relacionats en Manteniment de Vehicles.

 En mecanització els equipaments s’actualitzen segons la demanda de les empreses. L’equipament en mecanització automàtica és impresionant. Disposen de tot tipus de màquina per contro numèric. Però trobem pocs alumnes treballant.

Turkú20

En carrosseria es disposa d’equipament específic per ells. Les instal·lacions no es comparteixen amb altres cicles, són exclusives de carrosseria. Disposen de molt d’espai i molt equipament actualitzat.

La gestió de recanvis es realitzat per un administratiu que s’encarrega de gestionar l’agenda del dia dels clients que han de portar els vehicles a reparar i també gestiona els recanvis.

Turkú37

 Els equipaments reben formació de les cases oficials per tal que els alumnes s’especialitzin en la seva marca..

 El darrer capvespre férem una ruta per diferents empreses on realitzar FCT. La primera treballa en el resguard de pneumàtics. S’ha de dir que degut a la diferència climatològica entre l’estiu i l’hivern, utilitzen rodes específiques per cada una de les estacions. També visitàrem un servei oficial Toyota que com sol ser, resulta molt similar als espanyols.

Turkú41

 Un cop feta la visita hem pogut arribar a unes conclusions on coincidírem tots els docents que férem l’estada. El sistema educatiu presenta unes avantatges com són:

  • Unió dels sistema educatiu, sistema laboral i empreses.
  • Retorn augmentat de la inversió ja que es treballa amb productes que s’introdueixen en el comerç ordinari.
  • No requereix utilització d’empreses externes si es vol.
  • Agilitat de despesa i possibilitat de recollir benefici entrant en el mercat.
  • Sense avaluació només assoliment d’objectius. Així es flexibilitza la durada dels estudis.

 

Per altra banda es detecten algunes desavantatges respecte del nostre sistema:

  • No es realitza una gestió d’aula amb els alumnes, problemes amb el canvi de comportament dels alumnes actuals.
  • Només prioritzen la motivació de l’alumnat.

Federico Álvarez Grimalt
Professor del departament d’Automoció
IES Manacor