Job Shadowing

Job Shadowing

La setmana del 9 al 13 de maig els professors de l’IES Manacor,  Miquel Angel Gual Gelabert del departament d’Automoció i Toni Ramírez Duran del departament d’Informàtica varen visitar Rendsburg per a conèixer el sistema educatiu alemany, l’organització i el funcionament de la FP dual a Alemanya dins el programa Erasmus+ KA102.

Professors de l'IES Manacor al centre BBZ de Rendsburg (Alemanya).

Professors de l’IES Manacor al centre BBZ de Rendsburg (Alemanya).

El programa de l’activitat formativa va ser el següent:

Dilluns, 09/05/2016.

 • Viatge d’anada a Rendsburg. Allotjament.

Dimarts, 10/05/2016.

 • 9.00 – 12.00h: Benvinguda i presentació del pla setmanal de l’estada formativa. Visita guiada pel centre BBZ de la mà d’alumnes alemanys. Ponència sobre el Sistema Educatiu Alemany (The German Education System) realitzada pel professor Marko Krahmer.
 • 13:30 – 15:30h: Ponència sobre el Sistema Educatiu Dual Alemany (The German VET System: DUAL VET System) realitzada pel professor Marko Krahmer. Preguntes i dubtes.
 • 15:30 – 17:00h: Passeig per la ciutat de Rendsburg.

Ponència del professor Marko Krahmer del centre BBZ.

Ponència del professor Marko Krahmer del centre BBZ.

Dimecres, 11/05/2016.

 • 9.00 – 10.30h: Ponència sobre el Sistema Dual VET (The Dual System in Practice: facts & figures) realitzada pel professor Marko Krahmer. Preguntes i dubtes.
 • 10:30 – 12.00h: Visita a diferents departaments (electrònica, fusteria, perruqueria, forneria, construcció, …) a la institució educativa BBZ.
 • 13:30 – 16:30h: Visita guiada a diferents companyies del sector informàtic (IT) i d’automoció on hi ha alumnes en pràctiques formatives. Concretament, es varen visitar les empreses PC.NET i el Servei Tècnic de Panasonic a Rendsburg.
 • 19:00h: Sopar amb professors alemanys a l’Hotel Hansen.

Visita als tallers de FP del centre BBZ.

Visita als tallers de FP del centre BBZ.

Dijous, 12/05/2016.

 • 9.00 – 10.30h: Visita a l’escola RBZ1 de Kiel. Ponència sobre el Centre RBZ1 realitzada pel coordinador de programes europeus Sr Spauka. Preguntes i dubtes.
 • 10:30 – 12.00h: Visita a diferents departaments (cuina, fusteria, perruqueria, forneria, construcció, …) a la institució educativa RBZ1.
 • 14:00 – 18:00h: Viatge en vaixell pel canal de Kiel. Visita guiada amb professors alemanys.

Divendres, 13/05/2016.

 • Viatge de tornada a Mallorca.

 

L’experiència de conèixer el sistema educatiu alemany i la FP dual va ser molt positiva. Les diferents observacions plantejades durant l’estada formativa s’han aplicat en el centre educatiu IES Manacor de la forma següent:

 • Exposició i tractament de les innovacions metodològiques, organitzatives i estructurals del sistema educatiu de formació professional dual en una reunió dels departaments d’Automoció i d’Informàtica del centre IES Manacor.
 • Exposició i tractament de les relacions entre el centre educatiu i les empreses de pràctiques FCT amb els diferents tutors de FCT del cicles de formació professional de la família d’Informàtica i d’Automoció al centre IES Manacor.
 • Exposició i publicació a la web del centre de la informació relativa a l’estada formativa, i descripció del Sistema educatiu alemany en general, i del VET dual en particular.