Instruccions Matrícula FP

Instruccions Matrícula FP

A qui va adreçat:
Alumnes que han participat en el procés d’admissió del curs 20-21 de Cicles Formatius.
Termini per efectuar la matrícula:
23, 24 i 25 de Setembre.

Primera Part: PAGAMENT

 • Fer l’ingrés bancari de l’import de la matrícula al num. compte ES15 2056 0011 84 2018401626 (COLONYA CAIXA POLLENÇA).
 • Guardar en digital el resguard de l’ingrés.

 

FP BÀSICA
 • QUOTA ORDINÀRIA: 63€ 
 • QUOTA REDUÏDA (si  té un germà major matriculat en el curs 2020/2021): 38 €
GRAU MITJÀ
 • QUOTA ORDINÀRIA: 78 €  
 • QUOTA REDUÏDA (si  té un germà major matriculat en el curs 2020/2021): 53 €
 • MÒDULS SOLTS: quota fixa 25 € + 10 € per cada mòdul ( a partir de 5 mòduls matriculats, sense comptar l’FCT,s’ha de pagar la matrícula completa). S’han de matricular als mòduls que es volen convalidar
 • FCT (inclou Projecte): 1,12 €, si és l’únic mòdul matriculat.
GRAU SUPERIOR
 • QUOTA ORDINÀRIA: 116 €  
 • QUOTA REDUÏDA (si  té un germà major matriculat en el curs 2020/2021): 91 €
 • MÒDULS SOLTS: quota fixa 25 € + 10 € per cada mòdul ( a partir de 5 mòduls matriculats, sense comptar l’FCT,s’ha de pagar la matrícula completa). S’han de matricular als mòduls que es volen convalidar
 • FCT (inclou Projecte): 1,12 €, si és l’únic mòdul matriculat.

Segona part: ESCANEJAR DOCUMENTS

 • Resguard de l’ingrés bancari.
 • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
 • Altres documents que justifiquin situacions familiars (sentències de divorci, custòdies,…).

Tercera part: SELECCIÓ DE MÒDULS I ADJUNTAR DOCUMENTS

MOLT IMPORTANT

La matrícula només serà efectiva quan s’hagi realitzat aquest part.

 • Rebreu un missatge al vostre correu personal (si sou majors d’edat) o al correu dels vostres pares (en el cas dels alumnes menors d’edat) amb la informació de com accedir al XESTIB per dur a terme aquesta part.
 • Una vegada dins el XESTIB heu de seleccionar els mòduls als quals vos voleu matricular.
 • Els mòduls de primer estan seleccionats per defecte. Si voleu llevar-ne algun l’heu de desseleccionar o afegir els que volgueu. 
 • En aquesta mateixa pantalla del XESTIB heu d’adjuntar:
  • Resguard de l’ingrés bancari.
  • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l’alumne/a i dels pares.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.
  • Altres documents que justifiquin situacions familiars (sentències de divorci, custòdies,…).
 • Clicau al botó DESA en haver finalitzat el procés. 

Quarta part: FORMULARI AUTORITZACIONS I TRANSPORT

Heu d’accedir al següent formulari i heu d’emplenar la informació sol·licitada.

https://forms.gle/B26SuuPDaynQm5fP6