Llibres i Lectures 21/22

La compra de les llicències digitals pel curs 21-22 es farà a través de l’empresa Iddink, ja que en una única pàgina es poden adquirir totes les llicències i obtenir un sol usuari.
Aquesta empresa també ofereix la possibilitat d’adquirir, opcionalment, els llibres en paper a través d’un programa de reutilització de llibres.
En cas que no es vulgui optar per la reutilització, es poden adquirir els llibres en paper nous i altres materials allà on sigui més convenient per cadascú.