Informació COVID-19

Resum de les instruccions de la Conselleria d’Educació i pla de contingència del centre

 

Simptomes compatibles amb la COVID-19
VIGILÀNCIA A L'ALUMNAT
ACTUACIÓ DAVANT SÍMPTOMES
ACTUACIÓ SI EL CAS ES CONFIRMA
ACTUACIÓ EN CAS DE BROT
Pla de Contingència 2020/2021

Aneu a la barra d'eines