Informació COVID-19

Simptomes compatibles amb la COVID-19
VIGILÀNCIA A L'ALUMNAT
ACTUACIÓ DAVANT SÍMPTOMES
ACTUACIÓ SI EL CAS ES CONFIRMA
ACTUACIÓ EN CAS DE BROT
Aneu a la barra d'eines