Horari Visita Professors

Curs 2021/2022

NOM I LLINATGES DEPARTAMENT HORA VISITA PARES
ADROVER GALMÉS, CARME LL. ESTRANGERES Dimarts 9:50
ÁLVAREZ GRIMALT, FEDERICO AUTOMOCIÓ Dimecres 9:50
AMENGUAL GAYA, MIQUEL ADMINISTRATIU Dimarts 11:15
AMENGUAL QUETGLAS, MARTI ADMINISTRATIU Dimarts 8:55
ANDREU PASCUAL, CARME CATALÀ Dilluns 9:50
BARCELO BARCELO, JOAN FOL Dilluns 12:10
BARCELO MAYOL, CATALINA ORIENTACIÓ Dijous 9:50
BARCELÓ MONSERRAT, COLAU LL. ESTRANGERES Dilluns 9:50
BAUÇA GARCIAS, FRANCESCA BIOLOGIA Dimecres 9:50
BAUZA FEBRER, ISABEL MARIA LL. ESTRANGERES Dilluns 9:50
BAUZÀ MARÍ, ELENA CASTELLÀ Dilluns 12:10
BENAYAS VADELL, PEDRO ELECTRICITAT Dijous 11:15
BENNASAR BINIMELIS, MIQUEL ELECTRICITAT Dilluns 8:55
BERGAS QUETGLAS, FRANCESCA CATALÀ Dimecres 12:10
PARERA BLANES, ANTÒNIA ADMINISTRATIU Dimecres 11:15
BONET RULLAN, TONI RELIGIÓ Dijous 9:50
BOU BAUZÀ, MARGARITA ORIENTACIO Dijous 11:15
CABRER GALMÉS, M. ANTÒNIA MATEMÀTIQUES Dimecres 12:10
CALDENTEY BONET, MARIA BEL EDUCACIÓ FÍSICA Dimecres 11:15
CALDENTEY GOMILA, PILAR LL. ESTRANGERES Dimecres 11:15
CAMPS BOSCH, MARIBEL ORIENTACIÓ Dilluns 8:55
CANET OLIVER, PERE COMERÇ Dijous 9:50
CARDONA SEGUÍ, JUAN MANUEL FOL Dimecres 8:55
CARRIÓN MARTÍNEZ, FRANCISCO ADMINISTRATIU Dijous 12:10
CEBRIAN MARTÍNEZ, CARME LL. ESTRANGERES Dilluns 8:55
CERDÀ BALDÓ, JOSEP AUTOMOCIÓ Dilluns 15:55
CIJES SANCHEZ, MANUEL CASTELLÀ Dimecres 8:55
COLOMBRAM FONT, MARTÍ AUTOMOCIÓ Divendres 11:15
CRESPI CAPO, JOANA INFORMÀTICA Divendres 8:55
CUBELLS PASCUAL, MARGALIDA GEOGRAFIA I HISTÒRIA Dilluns 8:55
CUSSÓ RUIZ, CLARA EDUCACIÓ PLÀSTICA Dijous 12:10
D’AGOSTO FORTEZA, PABLO TECNOLOGIA Dilluns 12:10
DURAN FERRER AINA LL. ESTRANGERES Dijous 8:55
DURAN VICENS, MAGDALENA AUTOMOCIÓ Dilluns 12:10
ESCUDERO QUESADA, ANA MARIA INFORMÀTICA Dimecres 15:55
FACIABEN ACEDO, NATÀLIA LL. ESTRANGERES Divendres 9:50
FERNÁNDEZ BALLESTER, MARIA PAZ ORIENTACIO Divendres 11:15
FERRAGUT BARCELO, MIQUEL ELECTRICITAT Dimarts 9:50
FERRAGUT SANCHO, GUILLEM ELECTRICITAT Dilluns 12:10
FERRER MARQUÈS, FRANCESCA ADMINISTRATIU Dimarts 11:15
FERRER MORRO, ANTONI COMERÇ Dijous 9:50
FONS FERRER, MIQUEL AUTOMOCIÓ Dilluns 16:50
FONT MASCARÓ, JOANA MARIA CATALÀ Dimecres 11:15
FONT MASSANET, MARIA MATEMÀTIQUES Dilluns 8:55
FUSTER LLULL, PERE JOAN FÍSICA I QUÍMICA Dimecres 11:15
FUSTER RIERA, M. ANGELS FOL Divendres 18:15
GAIA PASCUAL, MIQUEL INFORMÀTICA Dijous 11:15
GALMÉS FEMENIAS, MARINA LL. ESTRANGERES Dilluns 9:50
GALMES LLODRÀ, JOANA MARIA ORIENTACIÓ Divendres 9:50
GALMES MALONDRA, M. VICTÒRIA ORIENTACIÓ Dijous 9:50
GALMES RIERA, JUAN INFORMÀTICA Dilluns 11:15
GELABERT CERDÀ, CRISTINA FÍSICA I QUÍMICA Divendres 9:50
GELABERT OLIVER, MARIA GEOGRAFIA I HISTÒRIA Dimecres 11:15
GENOVART FERRER, BLAI AUTOMOCIÓ Dijous 16:50
GINARD FONT, JAUME AUTOMOCIÓ Divendres 16:50
GOMILA BARCELO, ISABEL ORIENTACIO Dilluns 8:55
GOMILA BARCELO, JAUME INFORMÀTICA Dimecres 16:50
GRANELL GARCÍA, IGNACIO CASTELLÀ Dimecres 11:15
GRIMALT ROSSELLÓ, PEDRO GEOGRAFIA I HISTÒRIA Dilluns 12:10
GROSNON, MAITE LL. CLÀSSIQUES Dimecres 11:15
GUAL GELABERT, MIQUEL ÀNGEL AUTOMOCIÓ Dimarts 9:50
HIDALGO HERRERA, PERE ORIENTACIÓ Dimecres 11:15
JULIA ALOU, CATERINA MARIA FOL Dilluns 11:15
LLOBERA GOST, ANTONIO EDUCACIÓ FÍSICA Dimecres 11:15
LLULL DARDER, CRISTINA BIOLOGIA Dilluns 8:55
LLULL DARDER, PILAR FÍSICA I QUÍMICA Dimecres 13:05
COSTA JAREÑO, CARLOS EDUCACIÓ PLÀSTICA Dilluns 11:15
LOPEZ DEFLORY, ESTEFANIA LL. ESTRANGERES Dimarts 13:05
LOPEZ-OLIVAS FERRER, ALFONS FOL Dimarts 16:50
LUNA BUADES, MARGARITA GEOGRAFIA I HISTÒRIA Dijous 12:10
MARTINEZ CARRASCO-MUÑOZ, JOAQUIN INFORMÀTICA Dijous 12:10
MAS GUTIÉRREZ, ANTONI INFORMÀTICA Dijous 8:55
MASCARÓ PONS, PERE LL. ESTRANGERES Dilluns 8:55
MASCARO SANSO, TOMEU MATEMÀTIQUES Dimecres 8:55
MESTRES JUNQUE, PAU FÍSICA I QUÍMICA Dilluns 12:10
MIRALLES FONTIRROIG, LLORENÇ AUTOMOCIÓ Dimecres 11:15
MORA BARBA, ROSARIO CASTELLÀ Dimecres 11:15
MORAGUES GALMÉS, ANTONI INFORMÀTICA Dimecres 9:50
NACHER MAGRANER, JOSE TECNOLOGIA Divendres 12:10
NARANJO SOCIAS, ANTONI AUTOMOCIÓ Divendres 16:50
NAVARRO MARTOS, ROSA LL.ESTRANGERES Dimecres 11:15
NEBOT MASCARO, CARME MATEMÀTIQUES Dimecres 9:50
NICOLAU LLULL, MANEL FÍSICA I QUÍMICA Dijous 11:15
NICOLAU SEGUÍ, ANTONI INFORMÀTICA Dilluns 15:55
NIGORRA GAYÀ, JOAN INFORMÀTICA Divendres 16:50
OLIVER DALMAU, ANTONIO AUTOMOCIÓ Dimarts 12:10
OLIVER FERRIOL, MARIA MAGDALENA BIOLOGIA Divendres 9:50
ORELL LLABRÉS, M. ANTÒNIA ADMINISTRATIU Divendres 9:50
ORFÍ MESTRE, JOSEP PERE FILOSOFIA Dijous 11:15
PALERM VIDAL, BENET COMERÇ Divendres 16:50
PASCUAL ARTIGUES, CRISTINA LL. ESTRANGERES Dimarts 9:50
PASCUAL FEMENIAS, CATALINA COMERÇ Dijous 11:15
PAVIA CALONGE, TOMEU COMERÇ Dimarts 9:50
PEGUERO MANZANO, GLENDA LL. ESTRANGERES Dijous 9:50
PERELLO PUIG, M. ÀNGELS LL. ESTRANGERES Dijous 9:50
PEREZ TAULER, NURIA COMERÇ Divendres 8:55
PICORNELL MORA, MIQUEL ELECTRICITAT Dilluns 9:50
PIZÀ GALMÉS, BERNAT MATEMÀTIQUES Divendres 8:55
PONS ALOMAR, ERNEST INFORMÀTICA Dimarts 16:50
PONS BALAGUER, FCA. M. GEOGRAFIA I HISTÒRIA Dilluns 8:55
PROHENS GALMÉS, PERE INFORMÀTICA Divendres 11:15
PULIDO FUENTES, PALOMA FOL Dimecres 8:55
RAMIREZ DURAN, ANTONI INFORMÀTICA Dijous 12:10
RAMIS PERALTA, MARTÍ COMERÇ Dimarts 16:50
REYES DURAN, MARISA LL.ESTRANGERES Dilluns 12:10
RIBOT CALDENTEY, ANTONI ORIENTACIO Dilluns 11:15
RIERA CORTÉS, LUISA MARIA CASTELLÀ Dilluns 12:10
RIERA FORNES, MIQUEL CASTELLÀ Dimecres 9:50
RIERA FULLANA, MAGDALENA MÚSICA Dilluns 12:10
RIERA MATAS, PERE ELECTRICITAT Dimecres 11:15
RIERA MIQUEL, AINA MARIA MATEMÀTIQUES Dijous 8:55
RIERA SUREDA, MARIA ÀNGELA MÚSICA Dilluns 12:10
RIERA VIVES, LORENZO COMERÇ Dilluns 16:50
RODRÍGUEZ PARRONA, ENRIQUE ORIENTACIÓ Dilluns 11:15
ROS SANSÓ, CATALINA CASTELLÀ Divendres 8:55
ROSSELLÓ FRONTERA, INÉS MATEMÀTIQUES Dimarts 9:50
RUIZ RUIZ, M. CARMEN ORIENTACIÓ Dimarts 8:55
RUSTARAZO OCHOA, JOSÉ ENRIQUE FILOSOFIA Dimecres 11:15
SALVÀ MUNAR, JERÓNIMA COMERÇ Dimecres 11:15
SALVA PICO, CATALINA BIOLOGIA Divendres 8:55
SAMPOL SABATER , ANTÒNIA MARIA BIOLOGIA Divendres 11:15
SANTIAGO GÓMEZ, JESSICA ADMINISTRATIU Divendres 9:50
SERRA BARCELO, MAGDALENA CATALÀ Dimarts 8:55
FEBRER BONNÍN, M.DOLORS CATALÀ Dimarts 12:10
SERRA RIERA, JAUME AUTOMOCIÓ Dimarts 8:55
SERRA TORRENS, AGUSTÍN AUTOMOCIÓ Dimarts 16:50
SIMO SUÑER, JOAN JAUME FÍSICA I QUÍMICA Divendres 9:50
SIRER MELIS, MARIA ISABEL ECONOMIA Dijous 8:55
SOLER NICOLAU, ANTÒNIA LL. CLÀSSIQUES Dimarts 14:05
SOLER RIGO, MATEU FILOSOFIA Dimarts 13:05
SORELL ADROVER, CRISTINA INFORMÀTICA Dimarts 12:10
SUREDA FONT, FRANCESCA CATALÀ Dilluns 11:15
SUREDA GARCIA, MARIA BEL ORIENTACIO Dilluns 11:15
SUREDA ROSSELLÓ, SEBASTIÀ COMERÇ Divendres 12:10
TAULER LLULL, CATALINA INFORMÀTICA Dimecres 15:00
TERRASA SOLE, JUAN ORIENTACIÓ Dijous 9:50
TIMONER MUNTANER, MANEL EDUCACIÓ FÍSICA Dimarts 11:15
TRIAY MAGRANER, JOAN MIQUEL AUTOMOCIÓ Dilluns 18:15
VALBUENA FERNANDEZ, ADRIAN AUTOMOCIÓ Dilluns 12:10
VAN BLIJSWIJK, CORNELIA LL. ESTRANGERES Dimarts 8:55
VANRELL TRUYOLS, GUILLEM MATEMÀTIQUES Dilluns 11:15
VENY RIERA, AINA LL. ESTRANGERES Dilluns 11:15
VICH LOZANO, GLÒRIA ORIENTACIO Divendres 9:50
VIVES CIFRE, JOAN ANDREU AUTOMOCIÓ Divendres 15:55

Deixa un comentari