Calendari Escolar 20-21

Calendari Extraescolars

Es publica setmanalment una programació d’activitats complementaries i extraescolars amb els grups que hi participen, horaris, professors responsables…

Calendari Escolar 2020-2021

Els dies que anotam a continuació són no lectius (no hi ha classe)

12 d’octubre (Festa estatal)
2 de novembre (Festa escolar)
7 i 8 de desembre (Festa estatal)
23 de desembre al 7 de gener: Vacances de Nadal (els dos dies inclosos)
26 de febrer (Festa escolar unificada)
1 de març (Festa autonòmica)
8 de març (Festa local)
1 d’abril a 11 d’abril: Vacances de Pasqua (els dos dies inclosos)
3 de maig (Festa escolar)
4 de juny (Festa local)

 

Primera Avaluació
 26 novembre: 1a Avaluació 2n Batxillerat
22 desembre: 1a Avaluació CFGM, CFGS, FPB
14 al 18 desembre:  1a Avaluació ESO, 1r Batxillerat

 

Segona Avaluació

22 al 25 de febrer: Avaluació extraodinària.

Alumnes de 2n CF amb pendents de 1r

 
25 febrer: 2a Avaluació 2n Batxillerat
25 febrer: 2a Avaluació 1r FP Dual
2 març: Inici pràctiques 1r FP Dual
17 març : 2a Avaluació de CFGM, CFGS, FPB
23 març: Inici FCT 2n Cicles Formatius
22 al 26 de març: 2a Avaluació ESO, 1r Batxillerat

 

Tercera Avaluació
30 abril: 3a Avaluació 2n FPB
3 de maig: Inici FCT 2n FPB
 
27 maig: 3a Avaluació 2n Batxillerat
 
14 al 18 de juny: 3a Avaluació ESO, 1r Batxillerat
23 juny: Avaluació extraordinària 2n Batxillerat
 28 juny: 3a Avaluació 1r CFGM, 1r CFGS, 1r FPB
28 juny: Avaluació extraordinària 2n CFGM, 2n CFGS, 2nFPB