Glosses CEIP Sa Torre

Glosses CEIP Sa Torre

GLOSES DE SA TORRE – SANT ANTONI 2020

Les gràcies haurem de dar
per la seva comprensió
i també l’estimació
de l’IES que ens ha emparat

El director en Miquel
i la cap de na Marisa
s’hauran guanyat ben bé el cel
i també qualque “sonrisa”

La resta de professors
i també de l’alumnat
han quedat com a senyors
molt bé ells s’han comportat

No el mateix podem dir ara
dels qui avui mos governen
tenen una bona cara
i no saben que no encerten

Aquesta gran parsimònia
que s’ha agafat s’arquitecta
enviarem a n’Apol·lònia
i la posarà ben recta

Quan passam per nostra escola
el cor se mos xapa en dos
Sant Antoni gloriós
no la deixeu tota sola

I si Déu vol l’any que vé
tornarem ser per ca nostra
governants au! preneu mostra
i tothom estarà bé

            Esperança Nicolau Matamales

 

VISCA SANT ANTONI! VISCA MANACOR! VISCA SA TORRE!
Aneu a la barra d'eines