Experimenta 2015

Experimenta 2015

TRES DIES DISFRUTANT DE LA CIÈNCIA A L’IES MANACOR

Durant tres dies l’IES Manacor s’ha convertit, per novè any consecutiu en un centre d’experimentació, on és viu la ciència d’una manera molt especial. Des del dia 24 fins el 26 de febrer, els alumnes d’ESO i de batxillerat s’han transformat en professors, explicant i realitzant una sèrie d’experiments científics que prèviament han treballat als laboratoris en les assignatures de Física, Química, Ciències Naturals, Matemàtiques, Tecnologia i Tecnologia de la Informació i la Comunicació. Sota la supervisió del professorat s’han duit a terme un conjunt de pràctiques de laboratori interessants, curioses i sorprenents, que ens ajuden a comprendre millor la realitat que ens envolta.

 

EXP_2015_27
EXP_2015_10

Aquesta fira de la ciència que l’IES Manacor duu endavant any rera any és pionera a la nostra comarca, la més visitada i la que té major participació. Tots els alumnes del centre, l’alumnat de diferents escoles de primària i de secundària de Manacor i Son Macià, els familiars i amics dels alumnes i el públic en general, han tingut l’oportunitat de disfrutar de la ciència d’una manera diferent i divertida.

Les propostes han estat molt variades: treballam amb fluids (Teorema de Bernouilli); com afecta la baixada de pressió a la temperatura d’ebullició de l’aigua o a una llepolia; transformam aigua en sang, llet o pluja groga; combustionam sense cremar o feim foc amb aigua; feim esferificacions com els gran cuiners; aconseguim un toro de fum; extracció d’ADN de cèl·lules de la mucosa bucal; el tacte: sensació, percepció o suggestió?; un gran hivernacle de papallones vives tropicals; observació de les línies magnètiques generades per un imant; mostram la compactació; maqueta de semàfors programats; maqueta de d’edifici anti-sÍsmic; aplicacions hidràuliques; dos projectes d’electrònica digital; com recórrer un graf passant només una vegada per cada aresta i fractals: explicació, mostra de fractals naturals i matemàtics, taller de fractals i animació d’aquests a través del moviment d’objectes.

    Veure més fotografies 

 

Aneu a la barra d'eines