Estudis GS Sist. Electrotècnics i Automàtics (Dual)

Estudis GS Sist. Electrotècnics i Automàtics (Dual)

La voràgine consumista del segle XXI ha fet créixer exponencialment el ritme de desenvolupament de noves tecnologies que faciliten el confort humà a les llars i les indústries. Aquest fet, però, es desenvolupa a un ritme massa elevat, en el qual les metodologies tradicionals d’ensenyament/aprenentatge no són capaces d’arribar-hi.

Electricitat Dual5La formació professional dual és una nova modalitat d’ensenyament que té com a principals objectius: implicar el sector privat en el procés de formació de l’alumnat; promoure el contacte entre el sector docent i el món empresarial, creant així una exitosa estratègia de col·laboració; oferir estímuls i motivació a aquells alumnes que no volen seguir un itinerari formatiu clàssic i cerquen una sortida al món laboral.

El Departament d’electricitat de l’IES Manacor aposta per aquestes noves metodologies, afavoreix a través de la interacció entre els professors i les empreses una adaptació eficient dels alumnes als nous mètodes que requereix el món actual.

 • Quin és el procediment?

Electricitat Dual4El centre disposa d’una base de dades on hi figuren les empreses amb convenis de col·laboració. Cal remarcar que des del Departament d’electricitat estan oberts a crear nous convenis per tal d’afavorir els interessos dels seus alumnes. D’aquesta manera, és fomenta la mobilitat geogràfica i així, tant alumnes com empreses d’arreu de Mallorca hi tenen cabuda.

Durant el primer quadrimestre del curs, l’alumne roman exclusivament en el centre de formació, renovant o aprenent els fonaments teòrics de l’electricitat així com la formació i orientació laboral que els permetrà afrontar les tasques que duran a terme en començar el període de treball a les empreses. Un període de treball que començaran durant el segon trimestre, combinant de manera activa les classes al centre de formació (2 dies) i el treball remunerat a les empreses col·laboradores (3 dies). Durant el període estival del primer any, els alumnes continuen ininterrompudament el seu aprenentatge en el centre de treball, d’aquesta manera s’afavoreix a la no desconnexió de l’alumne amb el sector empresarial. El mes de setembre, amb la reobertura del curs escolar, els alumnes segueixen amb la combinació de l’ensenyament teòric al centre i el desenvolupament de les seves habilitats i destreses en el món laboral fins acabar el segon curs.

 • Avantatges de l’alumnat:

Electricitat Dual2Per una banda, mentre estan cursant els seus estudis (obtenint una titulació) reben una retribució econòmica mensual en forma de salari. Per l’altra, estan aconseguint una experiència professional real que repercuteix en les seves habilitats cognitives així com en el seu Currículum Vitae.

 • Avantatges de les empreses:

Els avantatges per a les empreses són notables:

 • Formar part activa del procés d’aprenentatge d’un possible futur actiu de l’empresa.
 • Estar en contacte directe amb una font d’assortiment de treballadors qualificats.
 • Establir una relació estratègica entre l’empresa i el centre educatiu.

 

 •  Qui pot participar en aquesta modalitat?

Electricitat Dual1Alumnes entre 16 i 28 anys que compleixin els requisits per accedir a un cicle formatiu de grau superior i que es trobin inscrits com a demandants a l’oficina d’ocupació un mes abans de començar a l’empresa.

 • Qui supervisa el procés d’aprenentatge?

Des del Departament d’electricitat s’han designat dos tutors per vetllar pel correcte desenvolupament cognitiu dels alumnes en el centre formatiu i per l’adquisició de les habilitats i destreses necessàries a l’entorn professional. A més, els alumnes disposen de tutors dins la mateixa empresa encarregats de facilitar la seva adaptació i d’actuar com a nexe d’unió entre el centre de formació i el centre de treball.

 • Que s’ha fet fins ara?

Electricitat Dual3Durant els tres anys que porta el Departament d’electricitat amb aquest projecte, ha creat vincles de col·laboració amb moltes empreses i de diversos perfils: estudis d’arquitectura, despatxos d’enginyeria, multinacionals i empreses instal·ladores, entre d’altres. Aquest ventall d’empreses ofereixen la possibilitat al nostre alumnat de formar-se i enriquir-se d’una manera formidable, ja què, una vegada els alumnes retornen al centre després dels tres dies a l’empresa, s’exposen les tasques realitzades i així s’obté un aprenentatge col·laboratiu que repercuteix tant en l’alumnat com en el personal docent.

De la primera promoció cal ressenyar que dos alumnes van decidir seguir els seus estudis a la Universitat i els altres alumnes van aconseguir un lloc de feina en consonància amb la seva titulació.

 • Que és vol aconseguir?

Hi ha la possibilitat real de treballar amb projectes a nivell europeu, per això, s’estan cercant instituts de similars característiques al nostre per tal d’establir un acord i poder treballar conjuntament. D’aquesta manera es milloraran les destreses lingüístiques de l’alumnat.

 • Conclusió.

Avui dia és imprescindible una Formació Professional que interactuï amb el món empresarial i que s’adapti als canvis fulgurants de la tecnologia.

 

Aneu a la barra d'eines