Secretaria - NT - Escolarització Batx 2016-17

Escolarització Batx. 17/18

 

A continuació teniu un resum  del procés d’escolarització a Batxillerat per al curs 2017/18, separats en dos processos:

  • Adscripció: dirigit a estudiants que actualment cursen 4t d’ESO a un Institut d’Educació Secundària (IES) adscrit  per continuar estudis a 1r Batxillerat. El centre adscrit a l’IES Manacor per Batxillerat és l’IES Porreres.

  • Admissió: dirigit a l’alumnat de tots els centres no adscrits que volen cursar Batxillerat a l’IES Manacor.

La circumstància rellevant apreciada pel centre és fills d’antics alumnes (1 punt). Per baremar aquesta circumstància, s’haurà de sol·licitar el corresponent certificat a la Secretaria de l’IES Manacor.

Us recordam que, si lliurau fotocòpies d’un document, heu de presentar també l’original per a la seva compulsa.

Adscripció
Presentació de sol·licituds De dia 05/06/2017 a dia 09/06/2017
 Llista provisional 16/06/2017
 Reclamacions De dia 16/06/2017 a dia 20/06/2017
Resolució reclamacions 21/06/2017
 Llista definitiva 23/06/2017
 Matrícula

De dia 14/07/2017 a dia 17/07/2017

Matrícula de pendents de setembre

Fins al 15/09/2017

 

Admissió
Presentació de sol·licituds De dia 26/06/2017 a dia 30/06/2017

 Llista provisional

10/07/2017
 Reclamacions De dia 10/07/2017 a dia 12/07/2017
 Resolució reclamacions 13/07/2017

Llista definitiva

Llista d’alumnes pendents de setembre

17/07/2017
 Matrícula De dia 18/07/2017 a dia 19/07/2017
Llista provisional pendents de setembre 08/09/2017
Reclamacions De dia 08/09/2017 a 12/09/2017

Resolucions

Llista definitiva pendents de setembre

13/09/2017

Matriculació pendents de setembre

De dia 13/09/2017 a 15/09/2017