Eleccions Consell Escolar 2016

Eleccions Consell Escolar 2016

 Llista de candidats a les eleccions al consell escolar de l’IES Manacor:

PROFESSORS:

 • Bartolomé Barceló Rosselló
 • Llorenç Miralles Fontirroig
 • Miquel Riera Fornés

ALUMNES:

 • Laura Díaz Duran
 • Jaume Santandreu Sureda

 PARES I MARES

 • Maria Eugenia Barragán Ruiz
 • Sebastiana Galmés Fons
 • Francesc Xavier Isern Pascual

 Dia 8 de novembre acaba el termini de reclamacions de les candidatures provisionals publicades. D’entre els candidats a les votacions s’elegiran els representants i els altres restaran com a suplents (segons ordre del més al menys votat).

 Segons sorteig celebrat per la junta electoral, les meses electorals han quedat configurades pels següents membres:

 PARES I MARES (eleccions 17 de novembre)

 • Titular: Tàrraga Gordiola, Salvador A.
 • Suplent: Talbi, Malika
 • Titular: Taiebi, Fatima
 • Suplent: Tejero Villares, Juan Francisco

ALUMNES (eleccions 22 de novembre)

 • Titular: Tàrraga Cànaves, Maria
 • Suplent: Tazi, Mohamed
 • Titular: Tauler Ferrer, Miquel
 • Suplent: Tejero Mora, Francisco

Manacor, 7 de novembre de 2016