Música

Departament de Música

A l’IES Manacor disposam d’una aula de música on els nostres alumnes poden aprendre aquesta assignatura d’una manera bàsicament activa donat que l’equipament d’aquesta aula permet interpretar, escoltar, crear i viure la música a través de l’experimentació i la pràctica.

Aquesta aula està dotada d’un ordinador multimèdia, altaveus i projector, cobertura WIFI i pissarra pautada. Pel que fa als instruments, disposam d’un piano digital, diversos teclats electrònics amb varietat de sons i ritmes, els tradicionals instruments Orff (xilòfons i metal·lòfons) i la petita percussió.

També comptam amb la possibilitat de que cada alumne pugui utilitzar un ordinador portàtil gràcies a les aules mòbils. Això facilita la recerca d’informació per part dels alumnes per poder elaborar els seus treballs i també practicar el llenguatge musical i l’educació de d’oïda mitjançant exercicis interactius.

 

Category : ,

Date : 27 feb 2015

Aneu a la barra d'eines