Llegir diari

Diari UEECO. Juny 2021

L’objectiu principal de realitzar un diari mensual és fomentar l’ús de l’expressió oral, la lectura i l’escriptura de manera funcional i lúdica.

Aprofitem d’aquesta manera, donar a conèixer a les famílies quins són els fets més significatius ocorreguts durant el mes, quines tasques i quins projectes s’han realitzat.

 aula ueeco

A més a més, és una manera de donar visibilitat i normalitzar la qualitat de l’aprenentatge, l’atenció i el benestar dels alumnes amb capacitats diferents de l’estàndard habitualment establert.

Com cada mes, els alumnes de l’aula UEECO han fet un diari  amb el més destacat del que han fet durant aquest temps, i ho volen compartir amb tots nosaltres.

Llegir diari
Llegir diari

Molt bona feina d’alumnes i professors!!