Conferència Jordi Pàmias

Conferència Jordi Pàmias

El passat divendres 19 de maig ens va visitar el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Pàmias Massana,

que es dedica a investigar en el camp de la mitologia des de tots els vessants (des de la crítica textual a la interpretació i comentari, passant per la mitografia) i que també ha fet edicions d’historiadors grecs fragmentaris, va venir a parlar-nos de “La vida quotidiana dels déus grecs”.

Primer va presentar un escenari politeista, gairebé panteista, en què qualsevol racó de la realitat és ple de presències divines, després va definir els déus i les seves competències a partir de les relacions d’uns amb els altres, de manera que cada déu s’explica no tant per si mateix, aïllat, sinó pel que representa per oposició a la resta. Es tracta de concebre el panteó olímpic com una estructura, que funciona en bloc, i no s’entén cada element per separat, sinó que un element té sentit en la mesura que es relaciona amb la resta d’elements. La tercera part de la conferència va consistir en la lectura d’un fragment de la Ilíada, que es va fer amb l’ajuda d’un grup d’alumnes del batxillerat d’humanitats, a mode d’exemple pràctic de la interacció dels déus i de les competències que pertoquen a cadascun d’ells.