Concurs d’Aula. Primer trimestre

Concurs d’Aula. Primer trimestre

Els guanyador del concurs d’Aula del primer trimestre son…

concurs d'aula

Els grups de 1rESO C i el grup d’aula UUECO han guanyat el concurs d’aula del primer trimestre .

Com a agraïment de la seva bona feina, es va donar ahir un berenar fet per la cantina del centre abans del temps del pati.

Pensau que això només és el començament. D’aquí en endavant els membres de la comissió de mediambient continuam passant per les aules valorant-les.

Moltes gràcies als tutors per la seva implicació