Comunicat Suspensió de les classes

Comunicat Suspensió de les classes

COMUNICAT

Vos comunicam que, per tal de poder aplicar la contenció de la malaltia del coronavirus, se suspendran les classes presencials a partir de dia 16 de març, durant un període de 14 dies, fins que hi hagi ordres noves. Aquest fet, implica que:

  • Les tasques educatives es faran online. Els professors, respectant els horaris de grup, encarregaran tasques als alumnes, per tal que els alumnes continuïn amb l’aprenentatge dins l’àmbit familiar. El contacte dels professors amb els alumnes per assignar les tasques es farà a través del classroom o el correu electrònic corporatiu, o a través d’altres plataformes que s’estiguin utilitzant a classe.
  •  Si alguna família no té accés a la informació per mitjans digitals, s’hauria de posar en contacte amb l’equip directiu del centre (sempre hi haurà qualcú de guàrdia) per tal que li poguem fer arribar la informació per altres mitjans.
  • Si alguna família necessita ser atesa de forma presencial, que es posi en contacte amb el centre per acordar una cita.
  • Així com vagin sorgint notícies, vos ho comunicarem a través de circulars del GESTIB, a través de la pàgina web de l’IES MANACOR i a través del correu dels alumnes.
  • Si heu de contactar amb l’equip directiu, ho podeu fer a través del telèfon del centre (971551489) o a través del correu electrònic iesmanacor@educaib.eu
  • Les Formació en Centres de Treball (FCT) queden suspeses, de moment, durant aquests 14 dies.
  • Els caps d’estudis estaran en contacte amb els delegats per poder confirmar i dur un seguiment de la tasca.

Comunicació IES MANACOR 20200313