Cita Entrevista Batxillerat Internacional

Horari Entrevista BI

Reserva Cita per Entrevista

Nom Alumne (obligatori):

Centre Educatiu de Procedència (obligatori):

Modalitat de Batxillerat (obligatori):
En cas de dubte, podeu marcar més d'una opció.

  •  Humanístic Social.
  •  Tecnològic - Opció 1 (Física + Informàtica).
  •  Tecnològic - Opció 2 (Física + Química).
  •  Sanitari - Opció 1 (Química + Biologia).
  •  Sanitari - Opció 2 (Informàtica + Biologia).

Email Alumne (obligatori):

Telèfon Alumne (obligatori):

Email Pare, Mare o Tutor (obligatori):

Telèfon Pare, Mare o Tutor (obligatori):

Dia (obligatori):

Sessió (obligatori):

El vostre missatge:

Cita Entrevista

IMPORTANT:

Cal indicar en els camps Dia i Sessió del formulari  un dia i sessió lliures al calendari d’entrevistes.

Cal portar els documents indicats a l’entrevista.

Un cop revisada la sol·lictud, rebrà un email confirmant la data i hora de l’entrevista

Documents Entrevista

IMPORTANT:

Cal portar els documents següents a l’entrevista:

Aneu a la barra d'eines