Centre 3

Darreres notícies

Comerç Certificat

logo soib
sepe
logo ies manacor

Informació general del Certificat COMV018 - Activitats de venda. Nivell 2

 

 1. Llistat accions formatives:
 • MF0239_2 : Operacions de venda. (160 Hores). Data inici: 08/11/2021. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0240_2 : Operacions auxiliars a la venda (140 Hores). Data inici: 25/01/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0241_2 : Informació i atenció al client/consumidor/usuari (120 Hores). Data inici: 18/03/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF1002_2 : Anglès professional per a activitats comercials (90 Hores). Data inici: 10/05/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MP0009 : Mòdul de pràctiques laborals no professionals  ( 80 Hores) Data inici: 13/06/2022. Horari: L’acordat amb l’empresa amb un màxim de 8 hores diàries.

 

2. Competència general del certificat

Executar les activitats de venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client de la manera més satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per l'organització i establint vincles que propiciïn la fidelització de client.

 

3. Àmbit professional

Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l'àrea de comercialització:

• En establiments comercials petits, mitjans o grans treballarà per compte d'altri en les diferents seccions comercials.

• En la comercialització de productes i serveis per compte propi i aliena fora de l'establiment comercial.

• En PIMES i empreses industrials en el departament comercial.

• En el departament d'atenció a client / consumidor / usuari de:

- organismes públics.

- Empreses grans i mitjanes industrials i comercials.

 

 

4. Sectors productius

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són: empreses industrials (departament comercial), comerç a l'engròs, comerç al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials.

 

5. Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Caixer/a de comerç.
 • Dependent/a de comerç
 • Venedor/a Promotor/a comercial
 • Operador de contac-center
 • Teleoperador/a (call-center) Televenador/a
 • Operador de venda en comerç electrònic
 • Tècnic d’informació i atenció al client

 

6. Requisits accés:

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits establerts en l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat .

Per poder accedir s’ha de disposar d’un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al que es vol accedir. En el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració Educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

7. Instruccions per a la inscripció
 • Emplenar el full d'inscripció amb les dades personals i formatives (D9) i signar-lo.
  • Important: marcar la casella "AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES".
 • Documentació:
 • Titulació acadèmica requerida escanejada (documentació que acredita els requisits. Mirar apartat 6)
 • Persones ocupades:
  • Darrera nòmina o contracte laboral escanejat
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada. (les persones ocupades també han d'estar inscrites al SOIB)
 • Persones desocupades
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada.
 • Enviar tota la documentació descrita al punt anterior al correu electrònic pbenayas@iesmanacor.cat
 • Termini: Fins dia 01/11/2021
8. Revisió documentació i baremació

Un cop rebuda la sol·licitud, el centre enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció al sol·licitant.

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

Finalment el centre informarà als sol·licitants via correu electrònic (o també via telefònica) dels resultats (si el participant ha estat admès, exclòs o si queda en llista d’espera).

 

 

 

 

Activitats de venda (Nivell 2). Curs 21/22 SOIB

Oferta formativa ele

logo soib
sepe
logo ies manacor

Informació general del Certificat ELES018 - Muntatge i Manteniment d'Infraestructures de telecomunicacions en edificis. Nivell 2

 

 1. Llistat accions formatives:
 • MF0120_2 : Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’antenes col·lectives i individuals. (180 Hores). Data inici: 08/11/2021. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0121_2 : Muntatge i manteniment d’instal·lacions de telefonia i comunicació interior (150 Hores). Data inici: 01/02/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MP0093 : Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis ( 120 Hores) Data inici: 01/04/2022. Horari: L’acordat amb l’empresa amb un màxim de 8 hores diàries.

 

2. Competència general del certificat

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicació de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV: antenes i via cable, així com de telefonia i comunicació interior en edificis i conjunts d’edificacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

 

3. Àmbit professional

Exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses que s’ubiquen en les àrees d’instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora, TV i d’instal·lacions de telefonia i comunicació interior, bé per compte pròpia o aliena.

 

4. Sectors productius

El professional s’ubica en els sectors de: 

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’antenes individuals i col·lectives.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de comunicació interior.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de control d’accessos.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de telefonia.

 

5. Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Instal·lador d’antenes
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes
 • Instal·lador d’equips i instal·lacions telefòniques
 • Reparador d’instal·lacions telefòniques
 • Muntatge antenes receptores / televisió satèl·lits
6. Requisits accés:

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits establerts en l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat.

Per poder accedir s’ha de disposar d’un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al que es vol accedir. En el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració Educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

7. Instruccions per a la inscripció
 • Emplenar el full d'inscripció amb les dades personals i formatives (D9) i signar-lo.
  • Important: marcar la casella "AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES".
 • Documentació:
 • Titulació acadèmica requerida escanejada (documentació que acredita els requisits. Mirar apartat 6)
 • Persones ocupades:
  • Darrera nòmina o contracte laboral escanejat
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada. (les persones ocupades també han d'estar inscrites al SOIB)
 • Persones desocupades
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada.
 • Enviar tota la documentació descrita al punt anterior al correu electrònic pbenayas@iesmanacor.cat.
 • Termini: Fins dia 01/11/2021
8. Revisió documentació i baremació

Un cop rebuda la sol·licitud, el centre enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció al sol·licitant.

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

Finalment el centre informarà als sol·licitants via correu electrònic (o també via telefònica) dels resultats (si el participant ha estat admès, exclòs o si queda en llista d’espera).

 

 

 

 

Muntatge i manteniment d'Infraestructures de telecomunicacions en edificis (Nivell 2). Curs 21/22 SOIB

En procés

Matricula ESO2

Matrícula alumnes matriculats durant el curs 19/20

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL PROCÉS DE MATRÍCULA

El període de matrícula és del 22 de juny al 6 de juliol. 

Una vegada emplenat i enviat el formulari ja haureu formalitzat la matrícula. 

És molt important tenir tota la documentació que haureu d'aportar en format digital abans de començar el formulari, ja que durant el formulari haureu d'introduir les imatges (fotos o escanejats dels documents requerits):

 • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l'alumne/a i dels pares si hi ha canvis respecte al curs anterior.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne, si hi ha canvis respecte del curs anterior.
 • Ingrés bancari de 63 euros al núm. de compte següent:
  • ES15 2056 0011 84 2018401626 (COLONYA CAIXA POLLENÇA)

*L'aportació de les famílies serà de 43€ per a segons germans i posteriors.

*Els alumnes de 1r d'ESO que vàreu pagar els 43 euros de l'hotel, només n'heu d'ingressar 20. En cas de que sigueu segons germans o posteriors, no heu d'ingressar res.

 • Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior (sentències de divorci, custòdies...)

Formulari

 

Matrícula alumnes nova incorporació

En aquesta presentació podeu trobar tota la informació que necessitau. Si teniu dubtes podeu consultar-les a les reunions virtuals de dia 29 de juny.

 
MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Per tal de poder triar les matèries específiques i d'elecció , vos demanam que contesteu aquest  formulari. En aquest formulari els vostres fills i filles podran escollir tres companys o companyes amb qui els fa ganes anar a classe l'any que ve, i noltros tendrem en compte la seva opinió a l'hora de fer els agrupaments.

Formulari Matèries Específiques 1r ESO

Formulari Matèries Específiques 2n ESO

Formulari Matèries Específiques 3r ESO

Formulari Matèries Específiques 4t ESO

 

Durant el mes de juliol vos comunicarem a quines assignatures específiques heu estat admesos. Ho farem a través de correu electrònic.

 

LLIBRES I LECTURES

Dins el mes de juliol també es publicarà a la nostra pàgina web la llista de llibres pel curs 20-21. La podreu consultar a l’apartat ‘Informació/Llibres i lectures 20-21’. Els llibres digitals per cada curs es podran adquirir a partir del mes de setembre segons les indicacions del professorat.

 

INSTRUCCIONS PER DUR A TERME EL PROCÉS DE MATRÍCULA

El període de matrícula és del 22 de juny al 25 de juliol. 

Una vegada emplenat i enviat el formulari ja haureu formalitzat la matrícula. 

És molt important tenir tota la documentació que haureu d'aportar en format digital abans de començar el formulari, ja que durant el formulari haureu d'introduir les imatges (fotos o escanejats dels documents requerits):

 • Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l'alumne/a i dels pares .
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne.
 • Ingrés bancari de 63 euros al núm. de compte següent:
  • ES15 2056 0011 84 2018401626 (COLONYA CAIXA POLLENÇA)

*L'aportació de les famílies serà de 43€ per a segons germans i posteriors.

 • Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior (sentències de divorci, custòdies...)

Formulari Matrícula

 

DATA INICI DE CURS

Per 1r d'ESO la data d’inici de curs 20-21 és el dijous dia 10 de setembre a les 9.00h. Podreu consultar l’horari d’acollida de tots els cursos a la nostra pàgina web a partir de finals del mes de juliol.

 

 

Calendari Provisional d'Escolarització ESO i Batxillerat. Curs 20/21

calendari escolaritzacio 20-21

Informació Conselleria

Informació de la Conselleria d'Educació, damunt les passes a realitzar pel procés d'escolarització que enguany es farà de forma telemàtica.

Veure pàgina

Procés Escolarització

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb tota la informació damunt els diferents processos d'escolarització.

Veure pàgina

Correu del centre

Si teniu algun dubte o necessitau ajuda podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu: iesmanacor@educaib.eu

Admissió ESO (de l'1 al 12 de juny). Curs 20/21

Sol·licitud telemàtica

Conselleria d'Educació. Pàgina per fer la sol·licitud d'admissió telemàticament, amb manual de com fer-ho.

Veure pàgina

Sol·licitud presencial

1.- Heu de descarregar, emplenar i signar el següent document.

2.- Heu d'enviar el document emplenat i signat a l'adreça iesmanacor@educaib.eu

Matrícula i admissió ESO. Curs 20/21

Esdeveniments.

QIB

erasmus_2

logoBocamolla

fes1

Aneu a la barra d'eines