Candidats i meses electorals. Consell Escolar 2018

Candidats i meses electorals. Consell Escolar 2018

  • Eleccions al Consell Escolar dels Pares: 22 de novembre de les 14.00 a les 17.00h
  • Eleccions al Consell Escolar dels Alumnes: 20 de novembre a partir de les 9.30h (L’urna passarà per les aules)

Llista de candidats i meses electorals per a les eleccions al Consell Escolar de l’IES Manacor

 CALENDARI:

  • 7 novembre: proclamació de candidatures provisional i dels resultats del sorteig de les meses electorals
  • 9 novembre 12h: final del termini per presentar reclamacions a les candidatures
  • 13 novembre: publicació de les candidatures definitives.
  • 15 novembre 12h: fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè els pares i mares sol·licitin les paperetes per votar per correu.
  • 20 novembre: eleccions de la’lumnat.
  • 21 novembre: eleccions del professorat i del personal d’administració i serveis.
  • 22 novembre: eleccions de pares i mares