Biologia molecular a la UIB

Biologia molecular a la UIB

Biologia Molecular. Electroforesi d’adn plasmídic

11demolab-

 

 

El passat dijous vàrem anar d’excursió a la UIB a fer una pràctica sobre l’ADN Plasmídic que constava de dues parts; en la primera es realitzava l’extracció de l’ADN Plasmídic i en la segona una electroforesis en gel d’Argosa.

 

PRÀCTICA 1: EXTRACCIÓ DE L’ADN PLASMÍDIC.

L’ADN Plasmídic és un material genètic extracromosòmic de forma circular que es troba en els bacteris. Aquestes molècules no contenen informació essencial però sí aporten avantatges als organismes que les contenen com ara la resistència als antibiòtics.

adnAquest ADN és usat molt freqüentment a la biotecnologia ja que és bo d’extreure i manipular, a més a més la seva capacitat de replicació i conjugació son molt útils per anàlisis genètics i la clonació.

En el nostre cas per aïllar-lo vàrem fer servir la tècnica d’ extracció per lisi alcalina.

MATERIAL
  • Micropipetes
  • Tub d’assaig amb creixement exponencial de bacteri
  • Tubs eppendorf
  • Centrífuga
  • Vòrtex


REACTIUS
  • Medi de cultiu
  • Tampó 1: 50 mM Glucosa + 25 mM Tris-HCl (pH 8) + 10 mM EDTA (pH 8).
  • Tampó 2: NaOH 0,2 N + SDS 1%
  • Tampó 3: Acetat potàssic 5 mM 60 mL + Àcid acètic glacial 11,5 mL + Aigua milliQ 28,5 mL — Vol final 100 mL

PROCEDIMENT

En el nostre cas el medi de cultiu ja estava preparat per tant el primer que vàrem fer va ser agafar 1.5 ml del medi de cultiu i el varem posar a un tub eppendorf. Seguidament el vam ficar a dins la centrífuga de tubs durant 3 minuts i per acabar vàrem desfer-nos del sobrenedant restant abocant-lo a dins un vas de precipitats.

En segon lloc varem agafar 200 microlitres del tampó 1 i vam mesclar-ho amb ajuda del vòrtex.

Tot seguit afegirem 200 microlitres del tampó 2 i mesclarem per inversió unes 4-5 vegades. En aquest cas la funció del reactiu va ser la de rompre les membranes i desnaturalitzar les proteïnes i l’AD.

A continuació ficarem 200 microlitres més del tampó 3 i tornarem a mesclar per inversió. Aquest tercer reactiu renaturalitza l’ADN i fa precipitar les proteïnes de l’ADN cromosòmic i el plasmídic queda en solució.

Després agafarem 500 microlitres d’aquest líquid sobrenedant en el que es trobava l’ADN plasmídic i el vam traslladar al tub que contenia isopropanol. Com que l’ADN és insoluble en isopropanol precipita. Així que vàrem deixar-lo reposar 5 minuts en gel després d’haver-lo agitat amb el vòrtex i per acabar el vam ficar a la centrífuga. L’ADN plasmídic precipitat formà un botó que desprenerem del líquid sobrenedant i eixugarem durant 5 minuts.

Finalment el vam resuspendre en 10 microlitres del tampó 1 i hi afegirem 2 microlitres de buffer de càrrrega i ja teniem la mostra per analitzar en un gel d’agarosa.

 

PRÀCTICA 2: ELECTROFORESIS EN GEL D’AGAROSA

uib2L’electroforesi és un mètode de separació de biomolècules per aplicació d’un corrent elèctric. Com que realitzar una electroforesi és un mètode perillós ja que conté substàncies cancerígenes en el nostre cas només vàrem poder realitzar una part de la tècnica.

El que vàrem fer va ser ficar a dins els pouets les mostres d’ADN Plasmídic que havíem extret. Per carregar les mostres d’ADN en el gel, en primer lloc es formen uns pouets amb l’ajuda d’una pinta que es col·loca abans de deixar refredar l’agarosa.

Amb l’ajuda d’una micropipeta vàrem carregar els pouets i els vàrem deixar preparats per realitzar l’electroforesis.

 

OPINIÓ PERSONAL

Sempre m’havia despertat curiositat com es treballava a dins un laboratori de microbiologia. Em va cridar molt l’atenció que per extreure mostres d’ADN fes falta realitzar un procediment tan llarg i costos. Una altre característica que em va deixar impactada va ser la de les puntes de les pipetes. Així com anavem avançant en la pràctica cada vegada que usavem la micropipeta, primer hi posavem una punta esterelitzada i després la tiravem. En total vàrem emprar entre 7 i 10 puntes cadascun de nosaltres. Per tant posant que cada un de nosaltres va emprar una mitja de 8 puntes i que erem 14 tirarem aproximadament 112 puntes.

LLavors vaig pensar i vaig demanar a veure si les reutilitzaven pensant que es duien a rentar i esterilitzar novament per després emplearles una altra vegada. La resposta a la pregunta va ser decepcionant, al contrari del que m’esperava les puntes de micropipetes una vegada emprades es tiren.

Tot i això l’experiència em va resultar molt agradable i interessant.

Aina Morales Gutiérrez (1r Batx D)