Avís per recollida de títols

Avís per recollida de títols

Tots els els alumnes que han obtengut un títol acadèmic a l’IES Manacor i han formalitzat al sol·licitud fins al setembre de 2016 poden passar a recollir-lo per Secretaria.

El títol s’ha de recollir personalment presentant el DNI, o autoritzar a una altra persona mitjançant escrit original degudament signat (aquí teniu un model). Cas d’estudis postobligatoris (Batxillerat i FP), també s’ha de presentar el resguard de sol·licitud de títol (una cartulina grandària A6 que us varen lliurar quan vareu presentar la sol·licitud; sol anar grapada al justificant d’ingrés de la taxa o al Llibre d’escolaritat). Recordau que, per expedir un títol d’estudis postobligatoris, primer s’ha d’haver formlitzat la sol·licitud.

L’horari d’atenció al públic de la Secretaria és de 8.00 a 14.30h, de dilluns a divendres, i de 15.00 a 18.00h els dimecres.