Anuari 16/17

Anuari 16/17

SOM COM SOM

A l’IES Manacor SOM MOLTS. Ha passat un altre any i uns se’n van i n’hi ha d’altres que arribaran de nous. I encara així, SOM.

Per nosaltres, ÉSSER-HI és educar en coneixements, actituds i valors, tot integrant als nouvinguts, donar una formació que fomenti la curiositat, l’esperit crític i l’autonomia dels nostres alumnes per preparar-los per estudis posteriors o pel món laboral.

Al nostre centre, volem construir un model participatiu i humà i per això no volem renunciar en cap moment a la part més humana, al contacte directe entre alumnes, famílies i professorat. L’IES Manacor vol SER un centre que continua lluitant cada dia per oferir un ensenyament personalitzat i de qualitat i que, a més, ofereix unes possibilitats d’aprenentatge molt diverses a un conjunt d’alumnes amb característiques i expectatives molt diferents.

“El mestre ensenya més amb el que ÉS que amb el que diu.”

Soren Kierkegaard

Anuari 2016-2017

Anuari 2016-2017