Actualització de la FP. Departament Automoció

Actualització de la FP. Departament Automoció

 logo fp logo goibIES MANACOR. DEPARTAMENT D’AUTOMOCIÓ

EXPERIÈNCIA FORMATIVA “ACTUALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL”. CURS 2019-2020.

Dins el programa d’experiències formatives d’Actualització de la Formació Professional, quatre dels professors del departament d’automoció de l’IES Manacor varen presentar un projecte per visitar diferents centres d’Euskadi on s’imparteixen cicles de la família professional i que estiguin treballant amb metodologia “Ethazi”.

18-Don Bosco-2ETHAZI és una metodologia d’aprenentatge col·laboratiu bassada en reptes, aplicada a la formació professional.

Les característiques principals d’aquesta metodologia són

  • Intermodularitat: per aconseguir que els reptes s’acostin al màxim a situacions reals, es necessari que intervinguin competències professionals i resultats d’aprenentatge de diferents mòduls del cicle.
  • Equips docents autogestionats: L’equip docent de cada cicle ha d’estar format pel menor nombre possible de professors, que mitjançant un alt grau d’autogestió pugui ajustar horaris, espais, substitucions… segons les necessitats que l’alumnat tingui en cada moment.
  • Avaluació: És necessari un feed-back freqüent amb l’alumne damunt la seva evolució en el grau d’adquisició de les competències professionals.
  • Adequació dels espais d’aprenentatge: Aquests espais han de ser flexibles, oberts, interconnectats i que propiciïn situacions favorables de treball actiu-col·laboratiu.

Els diferents professors del departament ja coneixíem aquesta nova metodologia, gràcies a la visita que férem a Tknika i CIFP Don Bosco amb el Seminari d’Innovació i actualització per a la família professional de TMV durant el curs 2018/2019.

En aquesta visita volíem conèixer com s’estava implantant a diferents centres que oferissin els nostres cicles formatius i per això es varen triar els següents centres.

  • CIFP BIDEBIETA. Basauri
  • CIFP MEKA. Elgoibar.
  • CIFP DON BOSCO. Errentería.

Tots ells són centre integrats de FP on s’imparteixen diferents cicles de la nostra família i on ja s’està treballant total o parcialment amb el mètode Ethazi.

 
16-Bidebieta-1VISITA CIFP BIDEBIETA (Basauri). 16/9/2019.

És un centre d’uns 500 alumnes i 60 professors. El departament de TMV està format per 18 professors i imparteixen 4 cicles de la nostra família.

En aquests moments el mètode Ethazi està implantat a varis cicles, entre ells a 1r de Carrosseria.

Ens van rebre el director Sr. Ricardo Alberdi Markina i el cap d’estudis Sr. Arkaiz. Ens explicaren com ha estat el seu recorregut en els diferents cicles amb el mètode Ethazi i les dificultats que han anat trobant així com les solucions que els hi han funcionat.

També ens parlaren de la dificultat afegida que hi ha per implantar aquesta metodologia en els cicles de tipus industrial referent a espais flexibles i intercomunicats sobretot.

En quant a l’avaluació, com s’avalua i com es recupera individualment partint d’un repte grupal.

 

 
17-Meka-1VISITA CIFP MEKA (Elgoibar). 17/9/2019.

Centre d’uns 500 alumnes i 60 professors. El departament de TMV està format per 17 professors i s’imparteixen 3 cicles de la nostra família de GM i 1 de GS.

Tenen implantació completa i parcial del mètode Ethazi a varis cicles, però molt poc a Automoció (només a 2n de Carrosseria amb els mòduls d’Embelliment de superfícies i Pintura)

Ens reberen les professores del departament d’Administració Maider (coordinadora d’Ethazi) i Iraia juntament amb el cap de departament de TMV. La nova metodologia la tenen implantada a tots els cicles de la família d’administratiu i tenen experiència amb aquest tipus d’ensenyament des de fa aproximadament 7 anys. Parlarem damunt com implantar-ho i quines són les passes més adequades per fer-ho.

Ens plantejaren com han anat evolucionant, que els hi ha funcionat i que no. Com creuen que és la millor manera d’implantar-ho.

17-Meka-2Sobretot ens insistiren en la importància de l’equip docent coordinat per dur-ho a terme, desapareix el concepte de tutor de grup i tots els professors passen a ser tutors repartint-se els diferents alumnes per poder fer un seguiment i tenir un feed-back el més constant possible amb cada alumne.

Ferem una visita a les instal·lacions del centre que està repartit en dos edificis. Un d’ells de nova construcció on s’imparteixen el cicles d’Electromecànica de Vehicles, Carrosseria, Automoció i Soldadura i caldereria.

Desprès ens reunirem amb el Sr. Gorka Mujika membre del departament d’Automoció i que participa a diferents projectes de Tknica. Ens posar al dia del “V Plan Vasco de la FP” i quines són les seves línies principals d’acció. Com el centre també es converteix amb un espai que dona serveis a tot el teixit industrial de la zona i de la forta vinculació entre escola i empresa.

També tinguerem informació de les diferents formes d’avaluar sobretot les competències transversals tant necessàries dins el món laboral i que a vegades no es treballen suficientment dins el mon educatiu.

 
18-Don Bosco-1VISITA CIFP DON BOSCO (Errenteria). 18/9/2019.

Centre on s’imparteix ensenyança reglada i no reglada. Tenen uns 950 alumnes d’ensenyança reglada i un 850 d’ensenyança no reglada que s’imparteix majoritariament els horabaixes.

El claustre està format per uns 150 professors i agrupa 5 famílies professionals on es poden cursar 8 CFGS i 7 CFGM.

El departament de TMV està format per 30 professors que imparteixen 3 dels cicles de la nostra família.

Ens reberen el cap de departament d’automoció Sr Iñigo Etxeburrua, el cap d’estudis adjunt Sr. Zigor Erkizia i la coordinadora d’Ethazi i membre del departament d’electrònica Sra Auritza Etxezarreta.

Começarem la visita amb una petita presentació de la història del centre i dels diferents projectes que en aquest moment estan duent a terme. Formen part del projecte Tkgune que ofereix assessorament i serveis a empresa, Erasmus, Borsa de treball, acords de col·laboració amb 523 empreses….

També ens explicaren que tenen oferta parcial de molts cicles (per alumnes que estan treballant i no poden cursar tots els mòduls a la vegada) i com fan la oferta de Dual.

El mètode Ethazi està implantat total o parcialment a totes les famílies professionals. En concret a automoció s’està utilitzant a 1r de tots el cicles que imparteixen i a 2n a segons quins.

Ens explicaren com ho estan implantant, quin tipus de reptes i com ho avaluen i ens mostraren quina documentació estan generant per tal de poder avaluar amb aquesta metodologia.

Les competències transversals que han decidit avaluar enguany són la implicació, l’autonomia i la comunicació oral i escrita, ja que consideren que és on més mancances presenten els alumnes.

Finalment tinguerem contacte amb el Sr. Unai Iparragirre que és un dels membre de l’equip docent del CFGS d’Automoció on enguany estan aplicant Ethazi a 1r, ens explicà quins reptes han estat preparant i com faran el seguiment de cada repte.

Han estat unes visites molt profitoses i on verem diferents solucions per enfrontar-nos a un canvi de metodologia necessària per poder millorar la formació dels nostre alumnes i donar resposta a les demandes del mon laboral.

logo ies manacor logo fse logo gobierno