Acte Inagural 50 Aniversari IES Manacor

Acte Inagural 50 Aniversari IES Manacor

PRIMER ACTE INAUGURAL DEL 50 ANIVERSARI DE L’IES MANACOR

El passat divendres 9 de febrer s’inaugurà la celebració́ del 50 aniversari de la posada en funcionament del centre que amb el temps s’ha convertit en el que ara és l’IES Manacor. I es va fer amb un seguit d’actes. Primerament, a les 19,30, la inauguració́ de dues exposicions: una fotogràfica que recull moments singulars i anecdòtics d’aquests cinquanta anys, tant de dins l’institut com del poble de Manacor. La segona exposició́ era la recreació́ d’una aula de fa cinquanta anys. En entrar a l’institut, els visitants eren rebuts pels alumnes del cicle superior de Màrqueting de l’IES Manacor que feren beníssim la seva actuació́ protocol·lària, per la qual cosa el director del centre els felicità.

SONY DSC
SONY DSC

La segona part de l’acte inaugural consistia en la presentació́ de tota la bateria d’actes que s’aniran celebrant al llarg del curs, que va introduir la professora Antònia Soler i també́ els alumnes Arnau Martí i Jaume Santandreu. Molts professors del centre han col·laborat en la confecció́ del programa del 50 aniversari, però̀ la tasca de coordinació́ de totes les activitats i els espais és mèrit de la professora Francesca Sapena, com varen remarcar alguns dels participants a l’acte.

SONY DSC
SONY DSC

La presentació́ anà̀ seguida d’una taula rodona sobre «Present, passat i futur de l’IES Manacor», a càrrec d’antics directors, Llorenç̧ Oliver, Josep Barrull, Francesca Vallbona, Carmen Riera i també́ amb la presència de l’actual director Miquel Amengual. La moderadora havia de ser la professora Xesca Bergas, però̀ degut a l’epidèmia de grip d’aquests dies, va haver de ser substituïda per la professora Pilar Caldentey. Moltes anècdotes, records de moments especials, els difícils començaments, etc sortiren a la llum a la taula rodona. La percepció́ del públic era la de trobar-se enmig d’una conversa entranyable entre amics.

SONY DSC

Autoritats municipals, la batlessa de Manacor, Catalina Riera, l’inspector del centre, Josep Gomila i també́ el Conseller d’Educació́ Martí March es donaren cita a l’IES Manacor, entre un públic format majoritàriament per professorat actiu (tant de la plantilla actual del centre, com gent que forma part ara d’altres centres però̀ que havia passat pel nostre) i professorat jubilat, a més d’alguns alumnes i pares d’alumnes.

Aneu a la barra d'eines