Aixecament supensió terminis FP

Aixecament supensió terminis FP

ATENCIÓ:

Aixecament de la suspensió dels terminis de matrícula de proves d’accés a cicles formatius i dels terminis de proves lliures.

Les sol·licituds de matrícula de proves d’accés les podeu fer arribar a l’adreça: iesmanacor@educaib.eu

Per a més informació: formacioprofessional.caib.es
Enllaç al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/75/1057861